ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาสี่ปี

แผนป้องกันการทุจริต

การรายงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 11

ข้อมูลบริการ

7 กรกฎาคม 2565 รายงานผลดำเนินการ รายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านตาเซ็น หมู่ที่ 16 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากสี่แยกบ้านนางสาวสุภาพ บูรณะ ถึงที่นานางพอ เพชรวิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2565 ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากหน้าโรงเรียนวัดโคกเจริญ ถึงบ้านนางเปีย แจ่มใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจันดุม หมู่ที่ 2 – บ้านจบก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจันดุม หมู่ที่ 2 – บ้านจบก หมู่ที่ 17 ตามประกาศ เทศบาลตำบลจันดุม ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านจันดุม หมู่ที่ 2 – บ้านจบก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

นายวิชัย ชาญประโคน

นายกเทศมนตรีตำบลจันดุม

(080-0068277)

ทำเนียบบุคลากร

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 52894ทั้งหมด:
  • 18วันนี้:
  • 30เมื่อวานนี้:
  • 206สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 18ต่อเดือน:
  • 27ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร