ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลจันดุม
อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์31250
โทร. 0 4419 6500-01
โทรสาร 0 4419 6500-01
E-mail : admin@jundoom.go.th
https://www.jundoom.go.th

 ข้ามไปยังทูลบาร์