ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจันดุม อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563


img-210830095221

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์