ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564


16112001

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์