ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันดุม อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์ฯ


img-210830095138

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์