ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลจันดุม อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563


img-191022151030

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์