ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจันดุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์