ประกาศเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจันดุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์