ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านโคกชุม หมู่ที่ 5 ถึงบ้านตาเซ็น หมู่ที่ 16 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.10-043 สายทางจากบ้านโคกชุม หมู่ที่ 5 ถึงบ้านตาเซ็น หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


img-230307094650-001

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์