ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้านนายบุญส่วน สมบูรณ์ ถึงที่ดินนางสุดใจ ซิวประโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17082202

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์