ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านปลัดพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้านนางสนั่น พัชนี ถึงบ้านนางนิภา ตรีธารทิพย์วงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17082203

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์