ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านปลัด หมู่ที่ 1 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้านนายแหม่ม ทูลประโคน ถึงบ้านนายทองคำ ตุ้งประโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17082201

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์