ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกชุม หมู่ที่ 5 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางจากบ้านนางปริญญา บุญถึง ถึงบ้านนางทัศนีย์ ไชยหาญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17082200

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์