ประกาศสภาเทศบาลตำบลจันดุม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2567)


ประกาศ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์