ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมยื เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์